اتحادیه بین المللی بیمه گران سپرده


Construction HTML Template

اتحادیه بین المللی ضمانت سپرده در شش می 2002 تاسیس شد.این اتحادیه یک مؤسسه غیرانتفاعی است که تحت قوانین سوئیس فعالیت می کند. اما در اصل تأسیس این مؤسسه به فعالیت های دو گروه کاری و مطالعاتی در این خصوص در سالهای 1999 و 2000 بر می گردد که از سوی آقای جین پیر سابورین در صندوق ضمانت سپرده کانادا هدایت می شد.در سپتامبر 2001 گروه کاری یک سیستم ضمانت سپرده بین المللی را در قالب اتحادیه بین المللی ضمانت سپرده تأسیس کرد و در سال 2009 این اتحادیه و کمیته بازل سوئیس اصول سیستم های بیمه سپرده را مشخص نمودند.


هدف از تشکیل اتحادیه

ایجاد زمینه های لازم برای کمک و هدایت کشورهایی است که در شرف تأسیس صندوق های ضمانت سپرده هستند. همچنین این اتحادیه فضایی برای انتقال تجارب کشورهای مختلف در این زمینه را فراهم کرده است. این اتحادیه هم اکنون بیش از 79 عضو اصلی دارد. این اتحادیه ضمن برگزاری نشست ها، سمینارها، کنفراس ها، دوره های آموزشی و ..... زمینه های لازم برای انتقال تجارب و هدایت کشورهایی که در شرف تأسیس صندوق های ضمانت سپرده هستند را فراهم می آورد. در این اتحادیه تحقیقات متعددی با هدف ارتقای عملکرد صندوق های ضمانت سپرده انجام می شود. همچنین این اتحادیه اصول کلیدی مربوط به راه اندازی سیستم های بیمه سپرده را تعیین کرده است .

ماموریت های اتحادیه

آموزش اعضا برای تاسیس صندوق های ضمانت سپرده

انجام تحقیق و پژوهش های موثر به منظور ارتقای عملکرد صندوق ها

ایجاد زمینه های قدرت بخشیدن به سیستم های بیمه سپرده

محل جغرافیایی کشورهای عضو

آمریکای شمالی : 5 کشور

آمریکای لاتین : 13 کشور

اروپا : 28 کشور

خاورمیانه و شمال آفریقا : 8 کشور

آفریقا : 9 کشور

آسیا و اقیانوسیه : 19 کشور

اوراسیا : 5 کشور

اعضا اتحادیه

در این اتحادیه 79 سازمان عضو اصلی، 7 عضو همراه، 13 شریک عادی و تعدادی ناظر وجود دارد.

اعضای اصلی (Members)

اعضای اصلی را نهادهايي تشكيل مي دهند كه داراي صندوق ضمانت و يا بيمه سپرده هستند. اعضای اصلی تحت قوانین موجود به ایجاد بیمه های سپرده می پردازند. هر عضو یک نفر را به عنوان دبیر و نماینده تعیین می کند. و اعضا در کلیه جلسات مجامع عمومی و ... حضور پیدا کرده و حق رای دارند. حق عضویت این گروه سالانه 11390 فرانک سوییس است و در ابتدای عضویت نیز می بایست مبلغ جداگانه ای پرداخت کنند. تنها کشورهایی می توانند به عنوان اعضای اصلی وارد اتحادیه شوند که از تشکیلات ضمانت سپرده در ساختار بانکی خود بهره مند باشند.

اعضاي همراه (Associates)

اعضای همراه را نهادهايي تشكيل مي دهند كه قصد تاسيس صندوق ضمانت سپرده را دارند. اعضای همراه تمام اختیارات اعضا را ندارند اما کسانی هستند که به تاسیس سیستم های بیمه سپرده و یا سایر نهادهایی که بخشی از امنیت تامین مالی را در بر می گیرد، توجه دارند. حق عضویت این گروه 8543 فرانک سوئیس است. این گروه الزاما دارای تشکیلات ضمانت سپرده نیستند.

اعضاي ناظر (Observers)

اعضاي ناظر نهادهای غيرانتفاعي هستند که در اثر بخشی سیستم های بیمه سپرده نقش مستقیم دارند. این نهادها می توانند سازمان های بین المللی، موسسات مالی، بنگاه های اقتصادی و ... باشند. این نهادها حق رای در مجمع عمومی و کمیته اجرایی را ندارند. حق عضویت این گروه سالانه 695,5 فرانک سوئیس است.

شرکای عادی (Partners)

شرکای عادی نهادهایی هستند که وارد این اتحادیه می شوند و در پی گیری دستیابی به اهداف اتحادیه همکاری می کنند. این نهادها حق رای ندارند و حق عضویت نیز نمی پردازند. در حال حاضر دبیر کل اتحادیه خانم گیل ورلی است که چهارمین دبیر کل اتحادیه محسوب می شود.